Zoekmachine optimalisatie (SEO)

Duurzaam groeien.

Ons zoekmachine optimalisatie proces

Websites vindbaar maken in Google is onze specialiteit. Dit doen wij onder andere door zoekmachine optimalisatie (SEO).  Op deze pagina geven we een algemeen beeld van ons zoekmachine optimalisatie proces. Echter, voor iedere website die wij optimaliseren, maken we een specifiek plan, speciaal voor die website.

Wat is een zoekmachine optimalisatie proces?

Een zoekmachine optimalisatie proces is een gestructureerd geheel van activiteiten dat is ontworpen om bedrijfs- en marketingdoelstelling(en) te realiseren door middel van zoekmachine optimalisatie.

Zoekmachine optimalisatie is de Nederlandse term voor Search Engine Optimization en beter bekent als SEO. Zoekmachine optimalisatie wordt ingezet om het aantal kwalitatieve bezoekers, dat een website bezoekt vanuit zoekmachines, te vergroten. Er zijn hiervoor verschillende processen ontwikkeld. Zoekmachine optimalisatie processen focussen op het optimaliseren van de drie SEO pijlers:

 • techniek
 • content
 • autoriteit

Op deze pagina lees je hoe het zoekmachine optimalisatie proces van ZIZ Online Marketing in zijn werk gaat.

De missie van Google en wat wij doen om hierbij te helpen

Larry Page en Sergey Brin hebben een missie. Deze missie startte in 1990 toen ze de zoekmachine BackRub ontwikkelde. De missie luidt als volgt:

‘Alle informatie in de wereld organiseren en universeel toegankelijk en bruikbaar maken.”

We zijn nu bijna dertig jaar verder. Inmiddels (sinds 1998) heet de zoekmachine Google. Ze hebben aardig hun best gedaan, nietwaar?

Toch kan Google af en toe nog wat hulp gebruiken. Er zijn veel webpagina’s met kwalitatieve, relevante informatie, die ze niet vaak (genoeg) tonen. Heb jij dat soort pagina’s op je website? Dan helpen wij graag om Google de waarde van deze pagina’s te laten inzien. In het vervolg ranken ze dan hoger en brengen ze meer bezoekers naar je website. 

Heb jij nog helemaal geen pagina’s met kwalitatieve, relevante informatie op je website? Dan creëren we die graag samen met jou. We richten de pagina’s zo in dat Google direct de waarde ervan inziet.

Ons zoekmachine optimalisatie proces bestaat uit twee cycli:

 • De Grote Zoekmachine Optimalisatie Cyclus (GZOC)
 • De Kleine Zoekmachine Optimalisatie Cyclus (KZOC)

Zowel de GZOC als de KZOC zijn in augustus 2018 ontwikkeld. Jaarlijks worden de cycli up-to-date gemaakt. Ons zoekmachine optimalisatie proces biedt een garantie voor resultaat! Beide cycli worden hieronder verder toegelicht. 

Wil je weten of ons zoekmachine optimalisatie proces wat voor jouw website kan betekenen? Nodig ons uit voor een vrijblijvend kick-off gesprek. Je kan mailen naar: lars@zizonlinemarketing.nl en bellen of WhatsAppen naar: +316 14068743.

De Grote Zoekmachine Optimalisatie Cyclus (GZOC)

De fundering van het zoekmachine optimalisatie proces

De GZOC omvat alles behalve het optimaliseren op pagina niveau. Optimaliseren op pagina niveau gebeurd namelijk in de kleine zoekmachine optimalisatie cyclus.

De grote cyclus duurt 12 maanden, waarvan we 3 tot 4 maanden actief bezig zijn. Na de actieve periode volgt er een periode van 8 of 9 maanden ”rust”. In deze rust periode wordt de Kleine zoekmachine optimalisatie cyclus uitgevoerd; de optimalisaties op pagina niveau.

De GZOC bestaat uit de volgende stappen:

 1. De Kick-off
 2. Zoektermenonderzoek
 3. Zoekmachine optimalisatie review
 4. Strategie en 0-meting
 5. Adviesrapport en presentatie
 6. Zoekmachine optimalisatie, de uitvoering
 7. Rust en de uitvoering van de KZOC

Nadat we de stappen van de GZOC hebben doorgenomen gaan we het hebben over de KZOC.

De Grote Zoekmachine Optimalisatie Cyclus

Stap 1: De Kick-off
De start van het zoekmachine optimalisatie proces

Wij starten altijd met een persoonlijke kick-off. Tijdens de kick-off lichten wij ons zoekmachine optimalisatie proces toe. We scheppen reële verwachtingen en verzamelen de benodigde informatie om direct aan de slag te kunnen.

De Kick-off bestaat uit een presentatie en een gesprek. De tijd die we hiervoor uittrekken bedraagt ongeveer één a twee uur.

Het is voor ons belangrijk dat we het kick-off gesprek in persoon houden. Niet via de telefoon of Skype. Een persoonlijke klik en vertrouwen van beide kanten is essentieel voor het proces.

Tijdens de kick-off worden onder andere de volgende onderwerpen besproken:

 • Bedrijfsdoelstellingen
 • Belangrijke concurrenten
 • De doelgroep
 • Partners
 • Potentiële zoektermen

Kennis over bovenstaande onderwerpen is essentieel voor we verder aan de slag gaan.

Stap 2: Het Zoektermenonderzoek
Waar wil jij op gevonden worden? 

Wat ons betreft is een zoektermenonderzoek een onmisbaar onderdeel binnen het zoekmachine optimalisatie proces.

In ons uitgebreide zoektermenonderzoek bestuderen wij de potentie van tienduizenden zoektermen voor jouw website.

Ons zoektermenonderzoek is gericht op de toekomst. Het houdt rekening met alle ontwikkelingen in het zoeklandschap. Daarom is het perfect ingericht voor zoekopdrachten op mobiele apparaten. Ook voor de opkomst van voice search is het volledig geoptimaliseerd.

We beoordelen zoektermen op de volgende criteria:

 • Zoekvolume
 • SEO moeilijkheidsgraad (Neil Patel)
 • Betaalde moeilijkheidsgraad (Neil Patel)
 • Organische CTR (Neil Patel)
 • Domein autoriteit (Mozz)
 • Pagina autoriteit (Mozz)
 • Zoekintentie (a.d.h.v. het See Think Do Care model van Google)

Tevens kijken we handmatig naar de concurrerende pagina’s op de belangrijkste zoektermen.

Het zoektermenonderzoek bestaat uit verschillende stappen. In iedere stap wordt gekeken naar één of een aantal beoordelingscriteria.

Zoektermenonderzoek stap 1: de onderwerpen bepalen
Eerst wordt bepaald hoeveel pagina’s er in één GZOC geoptimaliseerd gaan worden. Verder kijken dan een jaar is niet effectief.

Onthoud hierbij wel dat het niet gaat om zo veel mogelijk pagina’s. De kwaliteit van de geoptimaliseerde pagina’s is vaak veel belangrijker.

Vervolgens vragen we aan jullie op welke onderwerpen je gevonden wilt worden. Hiervan maken we een lijst en deze nemen we mee naar de volgende stap. Vaak staan hier al te veel onderwerpen op om voor te optimaliseren binnen één GZOC. Het aantal wordt daarom later teruggebracht.

Ook duiken wij in de data of er onderwerpen zijn waar we veel potentie in zien. Denk bijvoorbeeld aan pagina’s die op plaats 11 tot 20 (pagina 2 van de zoekresultaten) ranken. Resultaten op pagina twee in combinatie met een hoog zoekvolume hebben vaak veel potentie. Deze onderwerpen voegen we toe aan de lijst.

De lijst met onderwerpen vullen we verder aan door gebruik te maken van de volgende tools:

 • Keywordplanner
 • Mozz
 • Majestic
 • Ubersuggest
 • Ask the public

Met deze tools kijken we onder andere naar onderwerpen waar jouw concurrenten op ranken.

Stap 2: Zo veel mogelijk zoektermen
Het is nu zaak om voor de onderwerpen zo veel mogelijk zoektermen te vinden. Deze plaatsen we verticaal onder de onderwerpen. De lijst met zoektermen bestaat soms uit meer dan honderd termen.

Denk aan: ‘onderwerp + kopen’, ‘onderwerp + bestellen’, ‘onderwerp + uitleg’, synoniemen, relevante termen voor de toekomst etc. Achter al deze zoektermen zetten we het zoekvolume. Ook voor deze stap maken we gebruik van de tools genoemd bij stap 1.

Hieronder staat zo’n zoektermenonderzoek (stap 2) weergegeven voor vier verschillende onderwerpen.

Zoektermenonderzoek-stap-2-visueel

Stap 3: De hoofdzoekterm bepalen
Op dit moment hebben we een lijst met duizenden of zelfs tienduizenden zoektermen. Allemaal netjes verdeeld onder de onderwerpen waar we pagina’s voor willen optimaliseren. Achter iedere zoekterm staat het maandelijkse zoekvolume.

Het is nu zaak om een hoofdzoekterm te kiezen per onderwerp. Dit wordt de belangrijkste zoekterm op de pagina. Hier zetten we in eerste instantie altijd in op de zoekterm met het hoogste zoekvolume.

Vervolgens beoordelen we deze zoekterm op:

 • SEO moeilijkheidsgraad (Neil Patel)
 • Betaalde moeilijkheidsgraad (Neil Patel)
 • Organische CTR (Neil Patel)

Blijkt de zoekterm nog steeds geschikt, dan beoordelen we hem op:

 • Domein autoriteit van concurrenten (Mozz)
 • Pagina autoriteit van concurrenten (Mozz)
 • Zoekintentie (a.d.h.v. het See Think Do Care model van Google)

Lijkt de term nog steeds perfect? Dan bekijken we de pagina’s van de concurrenten op deze zoekterm. Is het mogelijk om betere content te creëren?

Indien de zoekterm op één van de beoordelingscriteria niet slaagt, gaan we terug naar de lijst zoektermen in dat onderwerp. We beoordelen dan de zoekterm met het op één na hoogste zoekvolume op de zelfde criteria.

Per specifiek onderwerp ziet het er uit zoals hieronder weergegeven. Zoals in deze afbeelding te zien is, hebben we gekozen voor het zoekterm met een maandelijks zoekvolume van 6600. De zoektermen met een zoekvolume van 12100 en 9900 hebben een te sterke concurrentie en zijn daarom minder geschikt.

Zoektermenonderzoek-volgende-stappen

Stap 4: Gericht uitbreiden
We hebben nu de hoofdzoekterm per onderwerp gevonden en gaan hier nu weer zoektermen aan toevoegen. Hierbij wordt allereerst gekeken naar zoektermen uit de lijst onder het onderwerp. Daaruit kiezen we een aantal zoektermen met dezelfde zoekintentie volgens het See, Think, Do, Care model.

Vervolgens selecteren we een aantal zoektermen die in het specifiek relevant zijn voor zoekopdrachten  via mobiel, en een aantal long tail zoektermen.

Tot slot worden één of meerdere voice Search vragen gekozen die we kunnen verwerken op de pagina. Eén van de voice search zoektermen gaan we uiteindelijk gebruiken voor het creëren van een featured snippet.

We hebben nu een mooie lijst zoektermen per onderwerp. Deze gebruiken we als basis voor het optimaliseren op pagina niveau (kleine cyclus).

Per onderwerp/pagina ziet het er nu zo uit

Zoektermenonderzoek-stap-4

 

Zelf een zoektermenonderzoek doen?

Zoektermenonderzoek-doe-het-zelf

Stap 3: De zoekmachine optimalisatie review

Wat gaan we optimaliseren?

Nadat we de ideale zoektermen per pagina hebben gevonden, gaan we aan de slag met de review.

Wat vindt Google belangrijk aan jouw website? Voldoet jouw website daaraan? Dat zoeken we in deze stap voor je uit. We kijken naar de techniek, content en autoriteit van je website. Dit doen we in deze stap van het proces nog niet op pagina niveau.

We beoordelen websites op verschillende criteria. Voor iedere website zijn deze criteria weer een beetje anders. Voor een webshop zijn vaak andere punten belangrijk dan voor een branding website. Daarom kan niet voor iedere website precies dezelfde criteria gehanteerd worden.

We hebben een standaard lijst met vragen. Deze lijst vullen we aan met vragen die specifiek voor jouwe website belangrijk zijn.

Vervolgens beantwoorden we de vragen met één van de volgende drie opties:

 •  ja, niks meer aan doen
 • nee, maar geen prioriteit
 •  nee, zo snel mogelijk oplossen

Hieronder staan de onderwerpen met daarbij horende vragen weergegeven die in de review aan bod komen.  Tussen deze onderwerpen zit veel overlapping. Het is bijvoorbeeld niet zo dat optimalisatie in het onderwerp ‘snelheid’ geen invloed heeft op het onderwerp ‘mobiel’ etc. 

Veiligheid

 • Is er een SSL certificaat?
 • Is de website veilig voor bezoekers?

Crawlability

 • Wordt de website geïndexeerd?
 • Zijn er algemene 301 redirects ingesteld?
 • Zijn er geen 200, 4xx of 5xx statuscodes aanwezig?
 • Worden weinig onnodige pagina’s geïndexeerd?
 • Wordt het cononical link element goed gebruikt?
 • Is er een geoptimaliseerd robots.txt bestand aanwezig?
 • Is er een geoptimaliseerde XML sitemap aanwezig? is er een geoptimaliseerde 404 pagina aanwezig?
 • Is er geen duplicate content aanwezig binnen dezelfde website?
 • Is er geen duplicate content aanwezig op andere websites?
 • Is de website volledig geoptimaliseerd voor crawlability?

Snelheid

 • Is de minder belangrijke code uitgesteld?
 • Is de code clean?
 • Is de tekst compressed?
 • Is de server response time voldoende snel?
 • Is het afbeeldingsformat next gen?
 • Is de afbeelding onder 100-200 kb?
 • Zijn er video’s aanwezig?
 • Zijn de video’s in het juiste formaat en uitgesteld?
 • Is de server response time geoptimaliseerd?
 • Is de PageSpeed score van de website boven de 80?

URL

 • Is de structuur van de inhoud van de slugs geoptimaliseerd? Is de site structuur optimaal?

Autoriteit

 • Is de domein autoriteit van de website hoger dan die van directe concurrenten?
 • Zijn de trust en citation flow beter dan die van directe  concurrenten?
 • Linken voldoende domeinen naar de website?
 • Zijn er voldoende links naar de website?
 • Is het social bereik groot genoeg?

Mobiel

 • Is de website mobielvriendelijk op ieder apparaat?
 • Staan alle klikbaren elementen ver genoeg van elkaar?
 • Is de tekst groot genoeg om te lezen?
 • Is de content het juiste formaat voor het scherm?
 • Is de website mobielvriendelijk?

 

Stap 4: Strategie en 0-meting

Meten is weten

Met de Kickoff (stap 1), het Zoektermenonderzoek (stap 2) en de Review (stap 3) hebben we een goede basis. Deze basis gebruiken wij voor het ontwikkelen van een strategie met bijbehorende doelstellingen. Tevens doen we een nul-meting om de resultaten van het optimalisatie proces goed bij te houden.

Op website niveau meten we onder andere:

 • Het aantal organische bezoekers
 • Het aantal conversies
 • Conversie percentage
 • Domein autoriteit

Op pagina niveau meten we:

 • De positie op het hoofd-zoekwoord
 • Het aantal organische bezoekers
 • De click true rate
 • Pagina autoriteit

Wat we precies meten hangt af van de doelstellingen.

Stap 5: Advies rapport en presentatie

Plannen presenteren en bijsturen

In deze stap presenteren we aan jouw de (nieuwe) zoekmachine optimalisatie strategie. Tevens leggen we realistische doelstellingen voor. Zijn jullie het hier mee eens? Of gaan we er nog aan schaven?

Vervolgens laten we zien welke optimalisaties wij allemaal gaan doorvoeren.

Vaak zijn er meer optimalisatiekansen dan in één GZOC doorgevoerd worden. De optimalisatiekansen met minder prioriteit worden (nog) niet aangepakt.

Waarom optimaliseren we niet direct alles? Vaak is het simpelweg niet nodig om alles te optimaliseren voor het gewenste resultaat. Je hoeft niet te concurreren met Wikipedia en Amazon. Jouw website hoeft daarom ook niet zo goed geoptimaliseerd te zijn. Dat zij een domein autoriteit score hebben van 93 en 96 hebben maakt voor jou niks uit. Het is onmogelijk om dat te behalen.

We kijken naar jouw concurrenten en willen beter scoren dan zij doen. Op basis daarvan zijn ook de strategie en doelstellingen gebaseerd.

Het is niet efficiënt om tijdrovende optimalisaties door te voeren met weinig effect. Het is zinvoller om te focussen op de punten die het meest effect hebben. Vaak zijn er een aantal technische verbeterpunten die wij direct doorvoeren. Daarna voeren we een aantal quick win linkbuilding kansen door. Vervolgens gaan we aan de slag met de verschillende content templates. We optimaliseren de belangrijkste punten van alle drie de zoekmachine optimalisatie pijlers (techniek, content, autoriteit).

Stap 6: Zoekmachine optimalisatie proces

 Aan de slag!

We hebben de strategie, doelstellingen en optimalisatiekansen op papier. Nu kunnen we aan de slag met het optimaliseren.

We zijn nu bij de laatste maand(en) van de GZOC aangekomen. We beginnen met optimalisatiekansen die op de gehele website invloed hebben. Vaak zijn dit technische onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan: de sitestructuur, websitesnelheid, duplicate content en mobiele optimalisatie.

Vervolgens gaan we aan de slag met quick win linkbuilding. We hebben een proces ontwikkelt om zo effectief mogelijk een aantal sterke backlinks te krijgen. Ook deze stap heeft invloed op pagina rankings van de hele website. Hierbij hebben we wel jouw hulp nodig. Jouw partners kunnen bij deze stap een belangrijke rol spelen.

Ten slotte maken wij een aantal content templates. Heb je een productpagina, categoriepagina, blogpagina en inspiratiepagina? Dan maken wij voor iedere pagina een aparte content template. In de content templates verwerken we alle informatie die we moeten weten om ideale content te creëren voor jouw doelgroep.

Het optimaliseren op website niveau is de laatste stap van de Grote Zoekmachine Optimalisatie cyclus. We kunnen nu 9 maanden aan de slag met de Kleine Zoekmachine Optimalisatie Cyclus. 

De Kleine Zoekmachine Optimalisatie Cyclus (KZOC)

Het on-page gedeelte van het zoekmachine optimalisatie proces

In de KZOC gaan wij voor jouw aan de slag met het optimaliseren van individuele pagina’s. Een andere optie is dat je dit zelf doet. Wel raden wij dan aan eerst de KZOC Training te volgen.

Voordat  de kleine cyclus wordt uitgevoerd dient de pagina te zijn aangemaakt en volledig geoptimaliseerd te zij

Het optimaliseren van een pagina vindt plaats vóór de KZOC. Tijdens het optimaliseren van een pagina houden wij iedere keer rekening met verschillende punten. Dit heeft namelijk te maken met de concurrentie, doelgroep, paginaintentie etc.

Op de volgende pagina vind je een aantal vragen die wij onszelf iedere keer stellen na het optimaliseren volgens het content template. Deze vragen stelen we ter controle aan onszelf.

Indexatie

 • Wordt de pagina geïndexeerd? is het aantal interne links voldoende?
 • Is de pagina minder dan 3 kliks verwijderd van home?
 • Is de structuur van de inhoud van de slug geoptimaliseerd?

Media

 • Is het afbeeldingsformat next gen?
 • Zijn de afbeeldingen onder 100-200 kb?
 • Zijn er video’s aanwezig?
 • Zzijn de video’s in het juiste formaat en uitgesteld?
 • Wordt er gebruik gemaakt van geoptimaliseerde alt-tekst?
 • Wordt er gebruik gemaakt van geoptimaliseerde bestandsnamen?
 • Is de media volledig geoptimaliseerd?

Betrouwbaarheid

 • Is de auteur van de tekst zichtbaar?
 • Is de auteur van de tekst betrouwbaar?

Autoriteit

 • Krijgt de pagina (voldoende) links?
 • Is de pagina autoriteit in potentie hoger dan die van de concurrenten?
 • Is de pagina deelbaar op social media?

Content

 • Zijn alle titel korter dan 60 karakters?
 • Zijn alle titels uniek?
 • Zijn alle H1’s uniek en bevatten ze de zoekterm?
 • Techniek en mobiel?
 • Wordt er gebruik gemaakt van structured data markup?
 • Wordt het maximale uit structured data markup gehaald?
 • Wordt er geschreven voor voice search?
 • Wordt er geschreven voor een featured snippet?

Mobiel

 • Is de website mobielvriendelijke op ieder apparaat?
 • Staan alle klikbare elementen ver genoeg van elkaar?
 • Is de tekst groot genoeg om te lezen?
 • Is de content het juiste formaat voor het scherm is de pagina mobielvriendelijk?

Pagina-optimalisatie-doe-het-zelf

De KZOC bestaat, net als de grote cyclus, uit meerdere stappen. Deze zes worden hieronder weergegeven.

Stap 1. Nul punt meting/controleren

Stap één is het meten van een 0 punt. Is het de eerste keer dat we de pagina gaan optimaliseren na de GZOC, dan hebben we de 0-meting al gedaan in de GZOC. Is dit het geval dan controleren we of er nog meer criteria zijn waarop we de pagina willen meten.

Stap 2. Verspreiding van content over kanalen en linkbuilding outreach

Vervolgens laten we al je social volgers weten dat de pagina bestaat. Tevens benaderen we verschillende websites die wellicht naar deze pagina kunnen linken.

Stap 3. Drie maanden wachten (+ 3 extra maanden indien je deze stap al een keer voltooid hebt)

In stap drie laten we de pagina drie maanden met rust. Gelukkig kunnen we meerdere pagina’s optimaliseren!

Stap 4. Data Analyseren

Na drie maanden gaan we de data van de pagina analyseren. Komen er al meer leads uit de pagina? Stijgt het aantal organische bezoekers? Ranken we op relevante zoektermen? We stellen onszelf deze vragen en vergelijken de pagina met het 0 punt. Ook stellen wij de belangrijk vraag: ranken we op zoektermen waarvan we het niet verwachtte en zijn deze relevant?

Stap 5. Zoekwoordenonderzoek aanvullen

In stap vijf voegen we de relevante (onverwachte) zoektermen toe aan ons zoekwoordenonderzoek. We bekijken voor deze zoektermen de concurrentie, plaats in de funnel, zoekvolume etc. Is hij geschikt dan optimaliseren we de pagina ervoor in stap 6.

Stap 6. Pagina optimaliseren

In stap zes gaan we weer aan de slag met de pagina. optimalisatie ronde twee. We voegen nieuwe paragrafen toe en maken hem nog relevanter. Je weet nu hoe ons zoekmachine optimalisatie proces er uit ziet.

Wil je dat we voor jouw website aan de slag gaan met ons zoekmachine optimalisatie proces? Neem dan contact met ons op. We kijken dan samen of wij iets voor jullie kunnen betekenen.

In de afbeelding hieronder worden de stappen van de kleine zoekmachine optimalisatie cyclus overzichtelijk weergegeven.

Kleine-zoekmachine-optimalisatie-cyclus

 

 

EXTRA – Kleine zoekmachine optimalisatie cyclus training

Voor als je zelf aan de slag wilt met de KZOC

Op dit moment zijn we klaar om door te gaan naar de KZOC. Wil je daar (deels) zelf mee aan de slag gaan? Dan is het handig om bij ons een KZOC training te volgen.

In deze training leren we je alles dat jij moet weten om betere content te creëren dan jouw concurrenten.

Het is een training op maat. We starten met een beknopte uitleg over ons zoekmachine optimalisatie proces en het belang om de cycli.

Vervolgens gaan we aan de slag met jouw content templates. We leggen tot in het diepste detail uit hoe jij hier zelf mee aan de slag kan.

Vaak wordt de KZOC onderschat en daarmee ook het creëren van content (voor zoekmachine optimalisatie). Om optimale content te creëren is het vaak nodig om naast het schrijven van goede teksten ook basiskennis te hebben van techniek en linkbuilding. Zonder deze kennis wordt het gewenste resultaat meestal niet behaald.

Hieronder staan een aantal onderwerpen die regelmatig aan bod komen tijdens de training. Deze onderwerpen worden voor de training vaak niet begrepen en kunnen een belangrijke rol spelen tijdens het optimaliseren van je pagina’s. Kennis over deze onderwerpen is dus essentieel. Zeker in een concurrerende markt.

 • rich snippets en structured data markup
 • next gen image formats
 • featured snippets
 • voice search optimization
 • linkbuilding dmv content

 

 

 

Zoekmachine Adverteren (SEA)

Direct website bezoekers nodig? Kies dan voor advertenties in Google. Wij creëren, beheren en optimaliseren je campagnes zodat jij er geen zorgen (meer) aan hebt. Vraag een vrijblijvend Kick-off gesprek aan en kom er achter wat wij voor jou kunnen betekenen.

Waarom ZIZ Online Marketing?

Wij garanderen resultaat. Daarom is bij ons mogelijk om een deel van de projectprijs pas te betalen als de gewenste resultaten behaald zijn. Ook kies je voor ons omdat:

 We transparant en betrouwbaar zijn
We leveren altijd de beste kwaliteit
We geven net dat stapje extra

VRIJBLIJVEND EEN PAGINA LATEN OPTIMALISEREN

ZIZ Online Marketing
+316 14 06 87 43
info@zizonlinemarketing.nl
Molukkenstraat 73-1,
1095 AX Amsterdam

 

DIENSTEN
Zoekmachine optimalisatie
Adverteren in Google

GOOGLE PARTNER

Contact | Over ons | Privacy | Algemene Voorwaarden